نمایش 1–36 از 51 نتیجه

نمایش243648

CF-2

تومان
تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ با ضخامت T:0.8mm

CF-8

تومان
تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ با ضخامت T:1.5 mm

ENA-151

تومان
تسمه پلی اورتان مشکی رنگ با ضخامت T:3.8 mm

ENU-20

تومان
تسمه پلی اورتان مشکی رنگ با ضخامت T:2.6 mm

ENU-50

تومان
تسمه پلی اورتان مشکی رنگ با ضخامت T:2.3 mm

FNI

تومان
تسمه پلی اورتان سفید رنگ با ضخامت T:0.9 mm

HNA-8

تومان
تسمه پلی اورتان سبز رنگ به ضخامت T:2.1 mm

PU-33DG/S10

تومان
تسمه پلی اورتان سطح آجدار به ضخامت T:3.3 mm

PU-55DG/S10

تومان
تسمه پلی اورتان سطح آجدار به ضخامت T:5.5 mm

PVC-15W

تومان
کاربرد در صنایع غذایی و بسته بندی و دارای استاندارد مواد غذایی

PVC-28SH/BL

تومان
مورد استفاده در صنایع غذایی و بسته بندی و دارای استاندارد مواد غذایی