مشاهده همه 34 نتیجه

نمایش243648

CF-2

تومان
تسمه پلی اورتان(PU)سفیدرنگ با ضخامت T:0.8mm

ENU-50

تومان
تسمه پلی اورتان مشکی رنگ با ضخامت T:2.3 mm

FNI

تومان
تسمه پلی اورتان سفید رنگ با ضخامت T:0.9 mm

HNA-8

تومان
تسمه پلی اورتان سبز رنگ به ضخامت T:2.1 mm

PVC-28SH/BL

تومان
مورد استفاده در صنایع غذایی و بسته بندی و دارای استاندارد مواد غذایی

SAQ-8E

تومان
تسمه نقاله سیاه با آج معروف به پامرغی و ضخامت T:2.4 mm

UC – 10

تومان
تسمه پارچه ای به رنگ سفید با ضخامت 1.5mm

UC – 27

تومان
تسمه پارچه ای به رنگ سفید با ضخامت 2.7mm