• ماشین HDN-4

Grommet Band

تسمه ورد 12 تار
XUB-0011
YVC-0060
اضافه به سفارش

تسمه ورد 12 تار
XUB-0011
YVC-0060

Lower Heddle band

تسمه 12 سوراخه بلند
2UF-0079
اضافه به سفارش

تسمه 12 سوراخه بلند
2UF-0079

Lower Heddle band

تسمه 20 سوراخه بلند
2UE-0282
اضافه به سفارش

تسمه 20 سوراخه بلند
2UE-0282

Upper Heddle Band

تسمه 20 سوراخه
3UE-0281
اضافه به سفارش

تسمه 20 سوراخه
3UE-0281

Upper Heddle Band

تسمه 12 سوراخه کوتاه
2UE-0078
اضافه به سفارش

تسمه 12 سوراخه کوتاه
2UE-0078

Shuttle Body

بدنه شاتل
XUF-0021
YVC-0119
اضافه به سفارش

بدنه شاتل
XUF-0021
YVC-0119

Complete Shuttle Boddy

بدنه کامل شاتل
YVC-0174
اضافه به سفارش

بدنه کامل شاتل
YVC-0174

Complete Shuttle Boddy

بدنه کامل شاتل
YVA-0250
اضافه به سفارش

بدنه کامل شاتل
YVA-0250

Bearing Block

پایه آلومینیومی
2AJ-0012
YVA-0102
اضافه به سفارش

پایه آلومینیومی
2AJ-0012
YVA-0102

Complete Bearing Block

پایه آلومینیومی کامل
YVB-0128
اضافه به سفارش

پایه آلومینیومی کامل
YVB-0128

Excentre Wheel

چرخ بازو مثلثی
4CD-0286
3CA-1205
اضافه به سفارش

چرخ بازو مثلثی
4CD-0286
3CA-1205

Complete Excentre Roll

چرخ بازو مثلثی
YVB-0124
اضافه به سفارش

چرخ بازو مثلثی
YVB-0124

Shuttle Wheel

چرخ شاتل
4CC-0287
اضافه به سفارش

چرخ شاتل
4CC-0287

Complete Shuttle Wheel

چرخ کامل شاتل
YVD-0110
اضافه به سفارش

چرخ کامل شاتل
YVD-0110

Chonchoid Roller

چرخ دو قلو کوچک
4CH-0005
اضافه به سفارش

چرخ دو قلو کوچک
4CH-0005

Complete Chonchoid Roller

چرخ دوقلو شاتل
YVE-0108
اضافه به سفارش

چرخ دوقلو شاتل
YVE-0108

Comp. Chonchoid Roller

چرخ دوقلو کامل
YVE-0107
اضافه به سفارش

چرخ دوقلو کامل
YVE-0107

Chonchoid Roller

چرخ دوقلو بزرگ
4CF-0004
اضافه به سفارش

چرخ دوقلو بزرگ
4CF-0004

Complete Shuttle Wheel

چرخ کامل شاتل
YVE-0125
اضافه به سفارش

چرخ کامل شاتل
YVE-0125

Shuttle Wheel

چرخ کفی شاتل
4CA-0331
2CA-1235
اضافه به سفارش

چرخ کفی شاتل
4CA-0331
2CA-1235

Complete Shuttle Wheel

چرخ شاتل
YVD-0101
اضافه به سفارش

چرخ شاتل
YVD-0101

Bandage

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
3UA-0040
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
3UA-0040

Complete Bandage

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
YVA-0132
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
YVA-0132

Bandage

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
3UA-0042
اضافه به سفارش

چرخ هدایت کننده پلاستیکی
3UA-0042

Comp. Bandage

چرخ جلو برنده
YVC-0133
اضافه به سفارش

چرخ جلو برنده
YVC-0133

H.S.D Arm

بازو مثلثی
2UB-0016
YVC-0061
اضافه به سفارش

بازو مثلثی
2UB-0016
YVC-0061

Comp. Return Pulley

غلطک کامل تسمه 38 mm
YVC-0003
اضافه به سفارش

غلطک کامل تسمه 38 mm
YVC-0003

Return Pulley

غلطک تسمه 98 mm صاف
4UA-0010
اضافه به سفارش

غلطک تسمه 98 mm صاف
4UA-0010

Brake Sheek

کفشک ترمز
3CE-0003
اضافه به سفارش

کفشک ترمز
3CE-0003

Brake

کفشک ترمز
2CB-2088
اضافه به سفارش

کفشک ترمز
2CB-2088

Chonchoid Roller

چرخ دوقلو
4UB-0038
اضافه به سفارش

چرخ دوقلو
4UB-0038

Chonchoid roller 6,5

چرخ دوقلو
4UB-0039
اضافه به سفارش

چرخ دوقلو
4UB-0039

Insertion Finger Holder

دسته ماکو
3UG-0028
اضافه به سفارش

دسته ماکو
3UG-0028

Complete Bearing Block

برجک بوبین ماکو
YV
اضافه به سفارش

برجک بوبین ماکو
YV

Bearing Block

برجک بوبین ماکو
3UD-0023
اضافه به سفارش

برجک بوبین ماکو
3UD-0023

Complete Bearing Block Rear

برجک بوبین ماکو
اضافه به سفارش

برجک بوبین ماکو

Bearing Block

پایه نگهدارنده بوبین ماکو
3UB-0022
اضافه به سفارش

پایه نگهدارنده بوبین ماکو
3UB-0022

Bracket Bearing

وزنه دار کوچک
2UF-0045
اضافه به سفارش

وزنه دار کوچک
2UF-0045

Complete Bracket Bearing

وزنه دار بزرگ کامل
YVA-0100
اضافه به سفارش

وزنه دار بزرگ کامل
YVA-0100

Bracket Bearing

وزنه دار بزرگ
2UB-0044
اضافه به سفارش

وزنه دار بزرگ
2UB-0044

Spring Loaded Arm

YV-0106
4IA-0003
اضافه به سفارش

YV-0106
4IA-0003

(Dowel Pin ( 5 x 30

پین رفلکتور
VZS-5000
اضافه به سفارش

پین رفلکتور
VZS-5000

Axle

شفت غلطک تسمه
4RC-0011
اضافه به سفارش

شفت غلطک تسمه
4RC-0011

Spacer

واشر
4OB-0008
اضافه به سفارش

واشر
4OB-0008

Spacer

واشر
4OA-0009
اضافه به سفارش

واشر
4OA-0009

Sintered Bush

بوش برنجی
LGL-1000
اضافه به سفارش

بوش برنجی
LGL-1000

Square Nut

واشر مربعی
NUB-1000
اضافه به سفارش

واشر مربعی
NUB-1000

Shuttle Skid Right

کفی پلاستیکی شاتل
3UB-0051
اضافه به سفارش

کفی پلاستیکی شاتل
3UB-0051

Bobbin holder

نگهدارنده ی بوبین
4RC-0030
اضافه به سفارش

نگهدارنده ی بوبین
4RC-0030

Insertion Finger

لوله نخ بر
4WA-0009
اضافه به سفارش

لوله نخ بر
4WA-0009

Insertion Finger

لوله نخ بر
4WC-0240
اضافه به سفارش

لوله نخ بر
4WC-0240

Brake Arm

گارد پایین ماکو
OC-0005
اضافه به سفارش

گارد پایین ماکو
OC-0005

Guide Bracket

گارد بالای ماکو
2OD-0007
3OD-0016
اضافه به سفارش

گارد بالای ماکو
2OD-0007
3OD-0016

Bracket

گارد
3FF-0009
اضافه به سفارش

گارد
3FF-0009

Tape Weight

وزنه نخ 4mm
4RC-0548
اضافه به سفارش

وزنه نخ 4mm
4RC-0548

Tape Weight

وزنه نخ
4RA-6010
اضافه به سفارش

وزنه نخ
4RA-6010

Compensator

سیم قطع کن (لامر)
2CE-0042
اضافه به سفارش

سیم قطع کن (لامر)
2CE-0042

Compensator

سیم قطع کن (لامر)
2CA-1740
اضافه به سفارش

سیم قطع کن (لامر)
2CA-1740

Heddle Wire

میلمیلک (300mm)
TOS-1007
TOS-1048
اضافه به سفارش

میلمیلک (300mm)
TOS-1007
TOS-1048

Heddle Wire

میلمیلک (305 mm)
3TB-1027
اضافه به سفارش

میلمیلک (305 mm)
3TB-1027

Tension Spring

فنر ترمز
4FB-0003
اضافه به سفارش

فنر ترمز
4FB-0003

Spring Holder U-type

قلاب فنر لامر
4FA-0004
4FA-0495
اضافه به سفارش

قلاب فنر لامر
4FA-0004
4FA-0495

Spring - B. Sheek

فنر رفلکتور
4FC-0006
اضافه به سفارش

فنر رفلکتور
4FC-0006

Pressure Spring

فنر ماکو
4FA-0008
اضافه به سفارش

فنر ماکو
4FA-0008

MaxiDrag

نوار روکش غلطک
HDG-1020
اضافه به سفارش

نوار روکش غلطک
HDG-1020

ٍٍEmery Cloth

HDG-1073-8800
اضافه به سفارش

HDG-1073-8800

Ceramic Collar Eyelet

چشمی نخ سرامیکی
4TA-0003
اضافه به سفارش

چشمی نخ سرامیکی
4TA-0003

Brake & Black Namda

لنت نمدی ترمز
4BD-0128
HDL-1012
اضافه به سفارش

لنت نمدی ترمز
4BD-0128
HDL-1012

Foam Rubber

ابر آب صابون
HDS-1005
اضافه به سفارش

ابر آب صابون
HDS-1005

Sight Feed Oiler

روغن دان
TSE-1014
اضافه به سفارش

روغن دان
TSE-1014

V Belts

تسمه تایمینگ
اضافه به سفارش

تسمه تایمینگ

Magnet Sensor

سنسور آهنربایی
اضافه به سفارش

سنسور آهنربایی

Bearing Fitting Press

دستگاه پرس بلبرینگ
اضافه به سفارش

دستگاه پرس بلبرینگ

L.Key Bolt & Screw

مهره و پیچ آلن
اضافه به سفارش

مهره و پیچ آلن