اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

ثبت برند پیوند

ثبت برند پیوند

وبسیات جدید

راه اندازی وبسایت جدید

تسمه های جدید Printing Blanket

هاباسیت اخیرا دو نوع تسمه Printing Blanket (پتوی چاپ) جدید تولید نموده است.

تسمه سنگبری

تسمه دستگاه ساب سنگبری آماده تحویل می باشد.

نمایشگاه آگروفود

غرفه شرکت در نمایشگاه آگروفود