اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

نمایشگاه بین المللی صنعت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت - 18 لغایت 21 مهرماه 1398

دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات

ثبت برند پیوند

ثبت برند پیوند

وبسیات جدید

راه اندازی وبسایت جدید

تسمه های جدید Printing Blanket

هاباسیت اخیرا دو نوع تسمه Printing Blanket (پتوی چاپ) جدید تولید نموده است.

تسمه سنگبری

تسمه دستگاه ساب سنگبری آماده تحویل می باشد.

نمایشگاه آگروفود

غرفه شرکت در نمایشگاه آگروفود