تسمه های صنعتی پیوند

تسمه های نقاله

زنجیرهای پلاستیکی

روکش غلطک ها

توری و تسمه پلی استر وفلزی

تسمه های انتقال نیرو

توری و پارچه های تفلونی

بست های فلزی